همه

محبوب ترین

بازدید مدیرعامل شرکت مخابرات از غرفه نت بار

مدیرعامل شرکت مخابرات در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، با حضور در غرفه نت بار به گفتگو با مدیران این استارت آپ پرداخت.   صبح شنبه بیست و نهم تیرماه مدیرعامل شرکت مخابرات آقای صدری در دیدار از نمایشگاه بین‌المللی الکامپ،...

همه

پر امتیاز ترین

همه

آخرین

بازدید مدیرعامل شرکت مخابرات از غرفه نت بار

مدیرعامل شرکت مخابرات در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، با حضور در غرفه نت بار به گفتگو با مدیران این استارت آپ پرداخت.   صبح شنبه بیست و نهم تیرماه مدیرعامل شرکت مخابرات آقای صدری در دیدار از نمایشگاه بین‌المللی الکامپ،...